fbpx

Kasutustingimused

1. Kasutustingimuste kehtivus
1.1 Kasutustingimused kehtivad Hingekompass.ee veebilehe kasutaja(edaspidi Kasutaja) ja Hingekompass.ee veebilehe(edaspidi Hingekompass.ee)vahel.
1.2 Kasutustingimused kehtivad Hingekompass.ee ja Kasutaja vaheliste õigussuhete reguleerimiseks.
1.3 Kasutustingimused jõustuvad Hingekompass.ee ja Kasutaja vahel alates hetkest, kui Kasutaja on seda kinnitanud elektrooniliselt registreerudes Hingekompass.ee kasutajaks või kui Kasutaja alustab veebilehe Hingekompass.ee kasutamist.
1.4 Hingekompass.ee jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi, nimetatud muudatused kajastatakse veebilehel Hingekompass.ee.

2. Hinnainfo
2.1 Kõik Hingekompass.ee veebilehel ära toodud teenuste hinnad on ilma käibemaksuta.
2.2 Kõik hinnad on euro-des.
2.3 Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde.
2.4 Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
2.5 Hingekompass.ee jätab endale õiguse teha teenuse müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Hingekompass.ee
2.6 Hingekompass.ee lehel toimuvad maksed läbi Maksekeskus AS-i.

3. Sündmuse ostmine
3.1 Sündmuse lisamiseks on vajalik registreerida ennast Hingekompass.ee veebilehel või siseneda kasutajaga ning minna veebilehele https://hingekompass.ee/loo-sundmus/.
3.2 Loo sündmus veebilehel valida sündmuste lisamise kogus ning minna Kassa lehele.
3.3 Kassa lehel tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
3.4 Koheselt peale edukat tellimust on võimalik lisada enda sündmus veebilehel https://hingekompass.ee/loo-sundmus/.

4. Tegija nimekirja lisamine
4.1 Tegija lisamiseks on vajalik registreerida ennast Hingekompass.ee veebilehel või siseneda kasutajaga ning minna veebilehele https://hingekompass.ee/lisa-ennast-tegijaks/.
4.2 Tegijate lisamise veebilehel tuleb täita nõutud väljad ning valida “Edasi maksma”.
4.3 Kassa lehel tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
4.4 Peale makse sooritamist kontrollitakse ja kinnitatakse Tegija nimekirja lisamise taotlus 48 tunni jooksul.

5. Õigused ja kohustused
5.1 Kasutades Hingekompass.ee veebilehe teenuseid, kohustub Kasutaja järgima nõuetekohaselt kõiki Hingekompass.ee veebilehe Kasutustingimusi.
5.2 Kasutaja ei tohi esitada Hingekompass.ee veebilehel teadlikult valeinformatsiooni, käituda ebaausalt või seadusevastaselt.
5.3 Kasutaja kohustub registreerudes Hingekompass.ee kasutajaks esitama tõesed isikuandmed.
5.4 Hingekompass.ee jätab endale õiguse: igal ajal omal valikul piirata või tühistada Kasutaja kasutamisõigust ja tegevust Hingekompass.ee veebilehel; vajadusel muuta või eemaldada Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni; sulgeda Kasutaja profiil ning mitte võimaldada tal kliendiks uuesti registreeruda.
5.5 Hingekompass.ee jätab endale õiguse jälgida ja kontrollida kõiki Hingekompass.ee veebilehel toimuvaid tegevusi.
5.6 Hingekompass.ee jätab endale õiguse kasutada Hingekompass.ee veebilehele Kasutajate poolt postitatud informatsiooni Hingekompassi turunduskanalites(Facebook, Instagram, uudiskiri), kasutatav informatsioon valitakse subjektiivselt Hingekompass.ee meeskonna poolt.
5.7 Hingekompass.ee ei tagasta Kasutajatele nende poolt makstud teenustasusid, ka mitte siis kui teenust pole mingil põhjusel kasutatud. Kasutajal puudub ostust taganemisõigus vastavalt VÕS § 53 lõikele 4.
5.8 Hingekompass.ee ei vastuta Kasutajate poolt veebilehele postitatud informatsiooni õigsuse eest, ega ka veebilehele lisatud sisu, kommentaaride ja muude andmete eest.
5.9 Kõikide Hingekompass.ee veebilehel leitavate teenuste, nõuannete ja info kasutamine on Kasutaja enda vastutusel.
5.10 Hingekompass.ee ei vastuta sündmusel osalejate ega kolmandate isikute ees sündmuse toimumise, korraldamise, reklaami, muu info või sündmusega seotud sisu eest; samuti sündmuse mittetoimumise või hilinemise puhul tekkinud võimalike kulude ja kahjude eest. Sündmuse postitamise, korraldamise ja läbiviimise eest vastutab üksnes sündmuse korraldaja/looja. Seetõttu kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid kuuluvad saatmisele otse sündmuse korraldajale/loojale, kes on kohustatud need lahendama.
5.11 Tegijate nimekirja lisatakse kasutajad, kes reaalselt omavad õigusi, oskuseid ja kogemusi koolitusi, kursusi või sündmusi läbi viia, Hingekompass.ee jätab endale õiguse mittesobivaid kasutajaid tegijate nimekirja mitte lisada ning vajadusel tegijate nimekirja mittesobivaid kasutajaid tegijate nimekirjast välja arvata.
5.12 Hingekompass.ee veebilehel võivad olla Kasutajate poolt avalikustatud lingid ja viited internetis asuvale erinevale infole, Hingekompass.ee ei oma kontrolli selle info üle ega vastuta selle info eest.
5.13 Igasugune tegevus, mis võib põhjustada Hingekompass.ee veebilehe ülekoormamist või toimimise segamist, on keelatud.
5.14 Hingekompass.ee-le kuuluvad kõik autoriõigused Hingekompass.ee veebilehele ja selle koosseisus olevale kogu informatsioonile, sealhulgas kõikidele tekstidele, kasutatavale tarkvarale, andmebaasidele ja veebilehe graafilisele kujundusele.
5.15 Hingekompass.ee veebilehel oleva informatsiooni kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on ilma Hingekompass.ee loata keelatud ning on õigusvastane.

6. Pretensioonide esitamine
6.1 Kõik pretensioonid palume edastada e-postiaadressile info@hingekompass.ee.

7. Lõppsätted
7.1 Kui kasutustingimustes leidub mõni säte, mis on vastuolus kehtiva seadusega ja seetõttu kehtetu, siis see ei mõjuta ülejäänud Kasutustingimuste sätteid ja nende kehtivust.
7.2 Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Hingekompass.ee ja Kasutaja vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

Copyright © 2017-2019 hingekompass.ee

Setup Menus in Admin Panel

X
X
X