fbpx

Esivanemate jälgedes

Seda, kuidas esivanemad meid vahetult ja eluliselt mõjutavad, selgitab vägagi hästi geneetika. Kuid lisaks tänapäeva teadusele on esivanemate mõjudest juttu ka enamikus iidseis traditsioonides. Paljud kultuurid ja religioonid räägivad sellest, et esivanematest sõltub mitte ainult meie välimus, iseloom ja tervis, vaid ka see, kui õnnelikult me tänasel päeval elame ning mida anname edasi oma lastele.

Esivanemate austamine on olnud au sees kõigis iidsetes kultuurides, nii meie oma maakamaral, kui ka kõikjal mujal üle ilma ning meieni on jõudnud paljud traditsioonid, rituaalid ja laulud,  mis aitavad meid ühendust saada suguvõsa väega ning pälvida esivanematelt eluõnne ja kordaminekuid tagavaid õnnistusi.

Seega võib iga inimene igal ajastul siirast ja sügavat rõõmu tunda, kui näeb enese ümber vaadates neid, kes on võtnud oma südame asjaks iidset pärandit läbi tavade, austuse ning muusika mööda ajajoont ka tulevikku kanda.

 

 

34398081_10211598194529147_4481054497925234688_n

Juunikuu keskpaigas astuvad nii Tallinnas kui ka Tartus rahva ette kolm erinevat muusikut, kes on lavalaudadel kokku saanud just tänu sügavale austusele, mida tuntakse oma esivanemate kultuuri ja muusikapärandi vastu. Kontserdiga „Esivanemate kutse” astuvad üles Radik Tyulyush, Denis Kucherov ja Triinu Taul.

 

Radik Tyulyush on Tõva rändmuusikute ja kõrilaulu traditsiooni kandja ning legendaarse bändi Huun-Huur-Tu liige, Denis Kucherov on tunnustatud India klassikalise muusika instrumentalist ja ansambli SAMHEY asutaja ning Triinu Taul on meie endi imehäälne lauljatar ja multiinstrumentalist. Kuidas sobituvad omavahel niivõrd erinevate põlispärimuste esindajad?

 

 

Esitasime kõigile kolmele asjaosalisele mõned küsimused, et paremini aimu saada, millised on nende tunded ühise heliloomingu vastu ning kui suuri sarnasusi-erinevusi nad enda ja oma lavapartnerite tavades ja pärimusmuusikas näevad või tajuvad. Miks on otsustatud taas koos esineda ning kas ühisloomingule on ka mingeid erilisi ootusi, mida tasuks sõnadesse panna.

 

Radik: Meie koostöös Triinuga on mitu olulist momenti. Esimene neist on täielik vabadus ja võimalus improviseerida. Loomulikult on mõningad helikujundid ja motiivid, mille juurde me ikka ja jälle kordustena tagasi pöördume, kuid enamasti on kõik ikkagi vaba fantaasialend. Teiseks meeldib mulle see, et esitame traditsioonilist muusikat, mille olemust on lihvitud läbi paljude põlvkondade. Ja kolmandaks meeldib mulle asjaolu, et meie muusika kõnetab vahetult inimeste hingi ja puudutab nende südameid.

 

Triinu: Samas koosluses esinema kutsus tagasi muidugi sisetunne, mis soovib taas koos midagi kordumatut luua.

 

Denis: Millised on minu ootused kontserdile? Kindlasti ootan seda, kuidas muusika ja selle päritolu mõjutab nii kuulaja kui ka muusiku vaimu. Tänu minu huvile erinevate kultuuride, traditsioonide, ajajärkude ja rahvaste vaimse muusika vastu on see mulle paeluv, sest ma usun, et just kultuur ja kunst omavad võimet kõiki rahvaid ja inimesi harmooniasse ja ühtsusse sulandada. Ja siin saavad kokku oma pärimusmuusika koolkondade tõelised meistrid, kes on tõesti süvenenud erinevate kultuuride vaimu ning toovad sellest välja selle algse pärimuse põimituna oma isiklike kogemustega.

 

 

Esivanemate austamise traditsioonid

 

Edasi veereb jutt esivanemate austamise ning selle tavade ja traditsioonide erinevuste ja sarnasuste juurde. Kõik kolm kinnitavad, et tunnevad kusagil kauges ürgminevikus neid omavahel tugevalt ühendavat esivanemateliini, samuti tunnevad nad kõik esivanemate austamise tavaga tugevat isiklikku sidet.

 

Radik: Kõige olulisem on tunda austust oma esivanemate vastu ja mäletada neid ning oma enese juuri. Ma arvan, et igaüks peaks leidma oma elus aja ja koha, kus mäletada, meenutada ja austada oma esivanemaid ja minevikku.

Inimene on nagu puu, tal on juured, mille toel ta üha suuremaks sirgub, kuid kui sul pole juuri, kuidas sa siis elada kavatsed? Kuidas puu sööb ja millest tema lehed jõudu saavad? Samamoodi peaksid inimesed mõistma, et ilma juurteta on nad vaid eikeegi – lihtsalt üks maasse torgatud vai.

See, et meie muusikaline tee tõi meid kokku meie loomingu väga sarnasel etapil, on minu jaoks olulise tähendusega. Meid ühendab üks ühine tervik – üks suur puu ning igaüks meist on selle mõni oksaharu või leht ning sügavamale vaadates näeme, et meil on ühised juured, mis toidavad meie loomingut ja muusikat. Minu jaoks on kogu loovus üks, kogu muusika on vaid üks heli ning kõik erinevad stiilid ja voolud on selle ühe heli erinevad variatsioonid.

 

Triinu: Minu esivanematetaju iseloomustab tänulikkus ja rahu. Tunnetan, et kogu minu eksistents sellisena nagu olen, saab olla võimalik ainult tänu minu esivanematele, nii nende tarkus, kui ka kannatused käivad minuga, enesele teadvustamata, kogu aeg kaasas. Ja pöördudes tagasi kõige lihtsamate ja ilmsemate eluväärtuste ja õpetuste juurde, saavad lahustatud ka põlvest põlve edasi antud kannatusmustrid. Tunnen, et teatud tasanditel on meie vaated väga sarnased, vastasel juhul ei saaks me koos muusikat luua.

 

Denis: Minu traditsionaalne liin on enam kui 3500 aastat vana! Esivanemate austamine on Indias üks olulisemaid asju! Mitte ühtegi kontserti ega sündmust ei alustata ilma auavalduseta oma isale, emale ja kõigile eelkäijaile, kes on kunsti ja muusikat põlvest põlve edasi kandnud. Näiteks tean ma peast kõiki oma õpetaja eelkäijaid, kes seda pärimusliini on edasi kandnud – tervelt 11 põlvkonda! Need on valgustumisse jõudnud meistrid, kes tundsid ära suure tõe ning andsid seda kogemust edasi oma hääle ja muusikainstrumentide kaudu. Lisaks imiteerivad kõik India pillid, isegi löökpillid, inimhäält.

Minu pärimusliini aluseks on tegelikult samuti sügavam filosoofiline mõttekoolkond, mis ületab ükskõik millise formaalse hariduse ning ma usun, et just see viimane aspekt seob meid kõiki kolme. Muusika on meile pigem vahend sügavate vaimsete printsiipide mõistmisel ning iseendast ja oma olemusest aru saamisel ning kontserdid, albumid ja karjäär on pigem teisejärguline.

Slaavi kultuuris on erinevail ajajärkudel paljutki ehedat kaduma läinud, samas kõrilaul matkib loomade ja eluslooduse hääli ning kostuvad helid on tegelikult universaalsed. Minu jaoks on kõik need helid ühe ja sama terviku osad. Seega on ka meil lavakaaslastega väga lihtne oma erinevaid traditsioone kokku sulatada, sest nemadki tunnetavad eredalt oma esivanemate vaimu ning mul on tunne, et need vaimud on rahul sellega, mida me siin koos teeme. Kõigil meie kontsertidel on saal alati rahvast täis olnud. Ma usun, et see huvi, mida meie hingeäratava muusika vastu tuntakse, ei ole juhuslik huvipuhang, vaid midagi enamat, kuna meie muusika avab südamed ning äratab neis armastuse.

 

 

Koostöö ja looming

 

Ühiste juurte ning sama helipuu samadeks oksteks olemiselt liigub jutt lavalise koostöö ja loomingu juurde. Selgub, et lavalises koostöös hinnatakse ennekõike üksteise avatust improvisatsioonile ning sarnast maailma- ja muusikatunnetust.

 

34416347_10211598193889131_179488637509959680_n

Radik: Kuigi pealtnäha oleme erinevad, on erinevate stiilide kokkusulatamine tegelikkuses väga lihtne. Kõik sõltub loomeinimese enda isikupärast. Kui inimene on end arengule ja muutustele sulgenud, siis on ka protsess raske. Kui aga inimene on muusikuna avatud muutustele, variatsioonidele ja kohandustele, siis sünnib kõik äärmiselt loomulikult.

Meie lavatöös leiavad paljud asjad aset spontaanselt, samas vahel loome ka ise olustiku, mis ühe või teise asja veelgi harmoonilisemaks muudab ja laseb kuulajail koos meiega selles kõiges voolata ja hingata. See viimane ongi meie püüdlus ja ideaal muusikas. Parim publik on selline, kes elab sisse ja süveneb, tunnetab meie rütmi ja meie südamelööke. Samas oleme ka meie osa sellest samast publikust, kuulates seda kõike ka väljastpoolt. Kõik sünnib kord spontaanselt, kord ettekavatsetult – see sõltub juba konkreetsest fraasist või sõnumist ning rajaneb iga loo sisule, meie instrumentide ja võimete piiridele ning selle kõige sulamile.

Triinu: Olen sellega nõus – meie muusika sünnib kuidagi loomulikult. Kui oleme tundega kohal, tajume üksteist, siis saabki sündima harmoonia ja tekib üks suund kuhu liikuda. Meie muusikas on palju improvisatsiooni, aga vahel ikka kohtume ka, et üheskoos harjutada.

 

 

Eesti ja Tuva muusika traditsioonid

 

Muusika ühildamise küsimuselt liigub mõttevahetus eri traditsioonide sarnasustele ja erinevustele ning sellele, mida üksteise loomingus ning esindatavais rahvapärimustes vastastikku tajutakse.

 

Radik: Eesti muusika on oma kõlalt väga kerge ja seda on väga lihtne kuulata ja hoomata, see on ühtaegu nii meloodiline, kui ka väga rütmikas. Teie rahvamuusikas on väga palju lugusid pühendatud erinevaile rituaalidele ja kalendrisündmustele.

Loomulikult on teie rahval täiesti omalaadne maailmavaade nii nagu ka meie rahval on täiesti oma maailmavaade, aga mulle meeldib see, et teie seas on ka tänapäeval nii palju inimesi, kes armastavad traditsioonilist muusikat ja sellega ka tegelevad. See hoiab muusika elavana. Sarnaselt paljude teiste põliskultuuridega on ka Eesti muusikal sügavad juured, palju arhailise kõlaga instrumente, häälitsusi ja viisikäike, kõik see annab teie rahvamuusikale mitmekihilisuse, mida inimesed hoolikalt põlvest põlve edasi annavad. Olen väga tänulik, et mul on au olla tuttav ja teha koostööd Eesti rahvamuusikat viljeleva Triinuga ning mul on hea meel, et olen saanud kuulata teie pärimusviise ning olla kokkupuutes teie muusikatraditsioonidega.

 

Triinu: Mulle meeldib Tõva muusika juures selle tugev ühendus loodusega, oma pärimuse, kogukonna ja keskkonnaga.

34489781_10211598194729152_1154491233549156352_n

 

Denis: Mina näen meie muusikatavades mitmeid erinevusi. Triinu läheneb muusikale pigem intuitiivselt ning on kujundanud välja omanäolise muusikasuuna eksperimenteerides oma häälega ning kasutades elemente erinevate rahvaste pärimusmuusikast, mis muudab tema loomingu pigem teraapiliseks. Samas Radik on väga selgelt oma rahva põliskultuuri ning Tuva traditsioonide esindaja. Samas seovad neid nende endi sõnul ühised algesivanemad ning see tuleb nende koostööle ainult kasuks. Minu roll on siin pigem neid ühendada ja inspireerida, et kumbki saaks enesest anda parima ning luua võimalikult ühtne ja harmooniline tervik. Kui ma üksi olles esitan rohkem väga sügavat India pärimusmuusikat, siis siin Euroopas olen seda veidi lihtsustanud, andes edasi selle sügava kultuuri pindmisi ja lihtsaltmõistetavaid jooni.

 

 

Hoolimata erinevustest, mida nähakse pigem hinnatud nüansirohkusena ning tänu sarnasustele on muusikuil ka seekord kavas luua unikaalne heliruum, kus nii esinejad kui ka kuulajad saavad taas süveneda sügavamale ühisteadvuse kihtidesse ning üle muusikasilla leida ühendus nii esivanemate, kui ka oma enese hingega.

 

 

 

Tervendavad Helid,
Elbe Kuldmäe
www.helid.ee

 

 

Tervendavate Helide Keskuse kohta leiad lisainfot ka meie Tegijate nimekirjast!

 

Liitu meie uudiskirjaga!

0 kommentaar(i) "Esivanemate jälgedes"

Kirjuta kommentaar

Copyright © 2017-2019 hingekompass.ee

Setup Menus in Admin Panel

X
X
X